Centrum Stomatologiczne Monika i Piotr Sokół w Krakowie

  • Polski
  • English
Menu

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021, poz. 1941), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

CENTRUM STOMATOLOGII DENTAL ESTHETIC

Monika Sokół i Piotr Sokół Spółka Jawna

Ul. Wielicka 83A

30-552 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca  na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
  • uruchamianiu pracowni rentgenowskiej

Jednostka organizacyjne posiada wymagane przepisami zezwolenie na uruchomienie gabinetu RTG i uruchomienie i stosowanie aparatów rtg wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr 2/97/2019, 1/84/2019 z 14.06.2019 oraz 2/57/2012 i 1/57/2012 z 12.06.2012.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest za pomocą pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz dozymetrii indywidualnej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek

Szybki kontakt

tel. 12 655 15 96
dentalsokol@gmail.com

Centrum otwarte

pon.– pt. 900 – 2000
sobota 1000 – 1400

Płatności